A A A

NoticiesActes/Jornades

19 Octubre - I Congreso Internacional, las X Jornadas Nacionales de la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería y el I Encuentro Nacional de Estudiantes de Enfermería del CNDE
21 Octubre - Xè Congrés de l'ACIP
"Dissenyem nous camins per continuar creixent"
http://acipediatria.org/congres2017/
Veure més actes / jornades