Assessoria Juridica


 

MONTSE VILADROSA CLUA
DIJOUS DE 18 A 20 HORES A LA SEU COL.LEGIAL
Demanar cita prèvia al telèfon 973 24 37 60 o bé al correu: coill@coill.org
Per altres consultes podeu contactar amb la Montse al correu: mviladrosa@despatxsm.cat

SLT/3531/2008, de 21 de novembre, per la qual es convoca la campanya de carrera professional per a l’assoliment del primer, segon, tercer i quart nivell ordinari de carrera professional per als professionals facultatius i diplomats sanitaris de les institucions sanitàries de l’Institut Català de la Salut.
 
SLT/3530/2008, de 21 de novembre, per la qual es convoca la campanya de carrera professional per a l’assoliment del primer i segon nivell transitori de carrera professional per als professionals facultatius i diplomats sanitaris de les institucions sanitàries de l’Institut Català de la Salut.
 
TRE/3507/2008, de 24 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del text complet del Pacte de la Mesa sectorial de negociació de Sanitat de flexibilització horària dels equips d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (codi 7902722), inclosa l’esmena del codi.
 
Decret 226/2008 de 18 de novembre, de modificació del Decret 166/2005, de 26 de juliol, pel qual es regula el Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya.
 
Llei 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i atenció a les persones en situació de dependència.