Alta Col·legiat
Documentació que cal portar per col·legiar-se:

  • Fotocòpia Actualitzada del DNI
  • Títol del D.U.I. o resguard del Títol
  • Certificat de notes o expedient.
  • Preu: 148€.

A més:
  • 2 Fotografies mida carnet: amb nom i cognoms escrit a l'invers.
  • Número de Compte Corrent o Llibreta Bancària
  • 148 Euros en Efectiu a l'Alta Inicial
  • Caldrà omplir els formularis que us proporcionarem a COILL

 
Primer Cognom:  
Segon Cognom:
Nom:
Adreça:
Població:
Codi Postal:
Província:
NIF/NIE:  
Telèfon:  
Data Naixement:
Compte Corrent:
Lloc de Treball:
Especialitat:

Procedència:
Correu Electrònic:
Adjuntar Fotografía: No Picture