Del Treball


 

Nota important: Els infermers admesos a la prova objectiva per a l'accés al títol d'Infermer Especialista en Infermeria del Treball, que després de desenvolupar l'esmentada prova han obtingut la qualificació final d'APTE, durant el mes de setembre de 2011 rebran al seu domicili, una notificació confirmant la qualificació obtinguda.

Tenint en consideració que el Reial Decret permet demanar diversos títols d'infermer especialista, a través de la Disposició Transitòria Segona, però determina que només es podrà accedir per aquesta via a un únic títol de Infermer o d'Ajudant Tècnic Sanitari Especialista, en la notificació adreçada als infermers que han obtingut la qualificació d'APTE, s'adjuntarà un model de sol licitud, que permet reflectir l'opció triada per cada interessat.Passos a seguir a partir de la data de recepció de la notificació en el domicili:

  • Emplenar i signar el model de sol licitud, remetent-ne un termini màxim de 30 dies hàbils a partir de la data de recepció al Ministeri d'Educació, Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions, Servei d'Infermeria, situat al passeig del Prado número 28, 3a Planta. 28014 Madrid.
  • Especificar en aquesta sol·licitud per obtenir el títol d'Especialista en Infermeria del Treball o desitja esperar a la realització d'una o més de les possibles proves objectives per a l'accés excepcional a altres títols d'especialista.
Després de rebre en el Ministeri d'Educació les sol·licituds degudament emplenades, el director general de Política Universitària dictarà la resolució de concessió de l'esmentat títol als infermers que hagin optat per l'obtenció del títol d'especialista en Infermeria del Treball. Documents Infermeria del Treball
 

Documents Comuns