Publicacions


 
Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya

Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya. Aprovat a Barcelona, en la sessió ordinària del Consell Plenari del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya celebrada el dia 18 de setembre de 2013.

L’atenció a la maternitat a diferents països - la contribució de la llevadora

L’atenció a la maternitat a diferents països - la contribució de la llevadora

Formació, docència i recerca en les Infermeres de Salut Mental a Catalunya

Informe sobre l'estat de la formació, docència i recerca en salut mental a Catalunya, derivat d'un projecte d'investigació promogut i finançat pel Consell de Col.legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya

Diccionari d'Infermeria

Aquest diccionari recull prop d’un miler de termes de l’àmbit de la infermeria, considerats els més rellevants des d’un punt de vista actual, i en proporciona la denominació catalana, la definició, les equivalències en castellà, francès i anglès i, sovint, notes contextuals.
És la versió en línia del Diccionari d'Infermeria, obra elaborada pel TERMCAT amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Andorra, amb la col·laboració del Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya, la NORCAI i el Col·legi Oficial d'’Infermeres i Infermers de Barcelona, i coeditada pel TERMCAT i LID.

Diccionari d'Anatomia

Aquest diccionari difon 4.767 denominacions en català corresponents a 3.622 conceptes relacionats amb l’anatomia humana.
Cada terme inclou també els equivalents en castellà i anglès, i les denominacions corresponents a la Terminologia Anatòmica (TA, antigament Nomina Anatomica), una nomenclatura científica estandarditzada de caràcter internacional pròpia d’aquest àmbit del coneixement.
El diccionari vol ser una eina pràctica de referència per a tots els professionals que utilitzen la terminologia anatòmica, tant en àmbits acadèmics com en àmbits de divulgació.

Diccionari: "Terminologia de la Cronicitat"

Aquest diccionari conté 80 termes de l'àmbit de l'atenció i la prevenció de la cronicitat, resultat del treball conjunt i del consens terminològic formalitzat entre els professionals del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat del Departament de Salut i el TERMCAT, que ha tingut la col•laboració d'institucions i organismes dels sectors implicats. Cada article conté les denominacions en català, equivalents en castellà i anglès, i la definició.

Diccionari en línia "Lèxic de fàrmacs"

El diccionari conté prop de 3.000 termes, amb la denominació catalana i la categoria lèxica; els equivalents en castellà, francès i anglès; les accions terapèutiques o els mecanismes d'acció més habituals de cada fàrmac, i el número CAS, una identificació numèrica, única per a cada compost químic, que atorga el Servei de Resums Químics (Chemical Abstracts Service, CAS), la divisió d’informació de la Societat Americana de Química. Les denominacions dels fàrmacs es poden consultar a partir de les quatre llengües del lèxic (català, castellà, francès i anglès) i a partir de les accions terapèutiques de cada fàrmac.

Recomanacions per la dotació d'infermeres a les unitats d'hospitalització

Factors que influencíen la pràctica infermera

L’objectiu de l’estudi és facilitar una eina útil, que permeti dotar les unitats d’hospitalització del nombre d’infermeres adequat, amb criteris homogenis, per tal d’oferir als ciutadans de Catalunya una assistència de qualitat al mateix nivell que la de l’entorn europeu. Malgrat que el nombre d’infermeres del que disposa actualment Catalunya és de 5,9 per mil habitants, enfront a les 8,4 de la mitjana europea.

Demanda universtiària i manca d'infermeres a Catalunya

La preocupació per la disminució del nombre d’estudiants d’Infermeria que accedeixen a la universitat a Catalunya, així com la preocupació pels efectes que aquesta disminució pot provocar, en un futur pròxim, en els mateixos centres universitaris, en la sanitat catalana i de manera especial en la societat, ha contribuït i ha determinat en gran mesura la realització d’aquest estudi. La finalitat que pretén és realitzar una descripció i anàlisi de l’evolució de l’oferta de places, de la demanda, de la matrícula de nou ingrés i de la titulació dels estudiants d’Infermeria a Catalunya, així com també de l’evolució del cost de la primera matrícula en els centres amb matrícula pública i en els centres amb matrícula privada.

Altres Publicacions

 
Infermeres catalanes a la Guerra Civil

El llibre “Infermeres catalanes a la Guerra Civil” es va presentar el 13 de maig de 2008 a l’Aula Magna de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona. L’acte tenia una forta càrrega simbòlica per la data (l’endemà del dia internacional de la Infermeria) i molt especialment per la presència de la majoria d’infermeres supervivents de la Guerra Civil que eren protagonistes del llibre.