Seguiment de l’Estudi de Consum de Tabac en Estudiants del Grau d'Infermeria a Catalunya (ECTEC-S)*


 
17/10/2018
 
L’estudi ECTEC-S té per objectiu conèixer els canvis en el consum de tabac
i els coneixements en tabaquisme d’una cohort  d’estudiants del Grau d’Infermeria.
L’estudi inicial es va realitzar durant el curs 2015-2016 amb una participació
un total de 4.381 estudiants.
A l’actualitat, s’està portant a terme la segona fase d’aquest estudi a través
d’una enquesta en línia. Fins al moment, 992 dels participants han contestat el
qüestionari enviat per l’equip investigador.
Aquest estudi, a més de ser pioner a Catalunya, suposa una  important aportació per la professió
ja que gràcies als resultats obtinguts es generaran propostes de millora en la
formació curricular en tabaquisme que reben els estudiants del Grau
d’Infermeria.
*Estudi del grup de Tabac del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermeres de Catalunya
amb el lideratge i coordinació dels membres de la Unitat
de Tabaquisme de l'Institut Català d'Oncologia.*