PUBLICACIÓ AL DOGC de l'ANUNCI pel qual s'estableixen directrius per a l'exercici de les actuacions infermeres en l'atenció a les urgències i emergències de l'àmbit prehospitalari.


 
26/10/2018