DSI LLIURE - 2018: LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS


 
10/04/2019
 
Resolució de 25 de març de 2019, per la qual es dona publicitat de la llista definitiva de persones admeses i excloses de participar en la convocatòria específica per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (codi d’identificació DSI.
LLIURE-2018).