març, 2020

FORMACIÓ: CURS TÈCNIQUES BÀSIQUES DE SUTURA

Obre

Detalls

Dirigit a: Infermers/es del COILL.

Durada: 13 hores.
• Teòriques: 4 hores
• Pràctiques en simuladors: 9 hores

Llocs:
• COILL.
• CREBA (C. Balaguer, s/n. 25138 Torrelameu).

Places: 16 (Mínim 10).

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

• Preu únic Col·legiades COILL 130 euros.
El preu real del curs, que és exclusivament per a infermeres i infermers del COILL, és de 400 euros i està parcialment subvencionat pel Col·legi.

AVALUACIÓ

Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Enquesta satisfacció.
• Assistir al 100% de les classes presencials. Es valoraran justificacions fins al 80%.
• Casos clínics i comentaris d’articles científics, que sempre compten en positiu per assolir els 7 punts sobre 10 en la prova teòrica, tipus test.

PRESENTACIÓ

De totes les disciplines que tenen cura de la salut, Infermeria és probablement la més involucrada amb la cura i el maneig de les ferides. Tant en els Centres d’Atenció Primària, com en Urgències, planta d’hospitalització, i evidentment en quiròfan, el coneixement bàsic de la ferida quirúrgica i la seva cura, és fonamental. En moltes circumstàncies, el pacient pot requerir un procediment o atenció de la seva ferida i el metge tractant no estar disponible de manera immediata.

És en aquestes situacions en les quals les habilitats de l’infermer/a tractant poden ser de gran utilitat. El propòsit d’aquest curs és donar eines a les infermeres i infermers per a poder realitzar sutures superficials. Aprendran el vital per a preparar una ferida i poder suturar-la, tant amb el material com amb la tècnica ideal. Així mateix, podran practicar en simulacres i cirurgia de banc abans d’enfrontar-se a l’àmbit clínic.

OBJECTIUS

• Conèixer els principis bàsics de l’anestèsia local, els fàrmacs disponibles i les diferents tècniques d’infiltració.
• Repassar les tècniques bàsiques d’asèpsia i preparació del camp quirúrgic.
• Repassar l’instrumental quirúrgic necessari per a realitzar una sutura còmodament.
• Conèixer els diferents tipus de fil i agulles utilitzats en la pràctica clínica i les seves correctes indicacions.
• Aprendre les variants de sutura i nuat més habituals.
• Aplicar la teoria apresa en cirurgia de banc, tutoritzada.

METODOLOGIA

Teoricopràctica. Es realitzaran sessions teòriques introductories. S’hi utilitzaran models de simulació amb materials inerts i biològics, amb el suport constant dels monitors.

PROGRAMA

BLOC TEÒRIC, al COILL
15-15.30h Benvinguda al curs. Explicació del programa i els objectius del curs.
15.30-16.30h Anestèsics locals i el seu ús.
16.30-17h Preparació de camp quirúrgic
17.30-18.30h Instrumental Quirúrgic i material de sutura.
18.30-19.30h Tècniques de sutura i nuat.

BLOC PRÀCTIC, al Creba
9-9.15h Descripció de la pràctica.
9.15-14h Pràctica de lligat en simuladors inerts. Pràctica de sutura a simuladors inerts. Pràctica de sutura en simuladors biològics.
15-18.30h Pràctica de sutura en simuladors biològics.
18.30-19h Debriefing i cloenda.

ACREDITACIÓ

Sol·licitada acreditació pel CREBA (Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada).

Per a més informació: coill@coill.org.

 

Hora

Year Around Event (2020)

Ubicació

12 de juny de 2020, al COILL / 13 de juny de 2020, al CREBA (C. Balaguer, s/n. 25138 Torrelameu).

Organizer

COILL. Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida

Menú

X