Consulta pública sobre el text de l'Acord de les actuacions infermeres en l'atenció a urgències i emergències prehospitalàries.


 
 
25/07/2018
 

 
Amb l’objectiu de facilitar al màxim la participació d’infermeres i infermers de la província de Lleida en el text de la proposta d'Acord del Consell de Col·legis d’infermeres i infermers de Catalunya (CCIIC) que us vam remetre de manera íntegra recentment, s’ha habilitat un formulari on els professionals que així ho desitgin poden mostrar el seu acord o desacord amb cadascun dels punts.
Els resultats de l’enquesta, que restarà activa fins el 29 de juliol, seran considerats pel grup redactor de la proposta d’Acord.
T’animem a participar-hi mitjançant l’enllaç: https://www.surveymonkey.com/r/acordemergenciesCOILL