Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària

L’any 2015 el Govern de la Generalitat va actualitzar la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. La nova carta, que substitueix la del 2001, recull prop de cent drets i deures estructurats en deu grans àmbits.

. Equitat i no-discriminació de les persones

. Protecció i promoció de la salut i prevenció de la malaltia

. Accés al sistema sanitari

. Intimitat i confidencialitat

. Autonomia i presa de decisions

. Informació sanitària, documentació clínica i TIC

. Qualitat i seguretat del sistema

. Constitució genètica de la persona

. Investigació i experimentació 

. Participació

Aquests drets i deures s’apliquen a tots els serveis sanitaris, amb independència del seu nivell i de la seva titularitat jurídica. Els principis de llibertat i autonomia, la igualtat i dignitat de les persones, així com el compromís cívic i l’accés a la informació dels ciutadans, són els eixos vertebradors d’aquest document.

Les principals novetats introduïdes en la nova Carta són el dret a rebre educació en matèria de salut, el d’obtenir informació sobre els temps d’espera o a planificar les decisions anticipades. També cal destacar el dret a rebre una atenció que garanteixi la continuïtat assistencial i la seguretat de les dades personals i de salut dels ciutadans.

 

Més informació: http://ics.gencat.cat/ca/lics/responsabilitat-social-corporativa/drets-i-deures/

octubre

FORMACIÓ: CURS LA SALUT DIGITAL: L’ÚS I APLICACIÓ DE LES TIC COM A EINES DE MILLORA DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I EL BENESTAR DE LA POBLACIÓ

FORMACIÓ: CONFERÈNCIA COL·LOQUI FARMACOGENÒMICA: EL NOU PARADIGMA DE LA MEDICINA PERSONALITZADA

FORMACIÓ: ANATOMIA DE LA PELVIS. ASSISTÈNCIA A LA PROTECCIÓ I REPARACIÓ DEL PERINEU

FORMACIÓ: MÈTODE AIPAP-TERRA DE PREPARACIÓ AL PART

FORMACIÓ: CURS TÈCNIQUES BÀSIQUES DE SUTURA

novembre

FORMACIÓ: CURS LA SALUT DIGITAL: L’ÚS I APLICACIÓ DE LES TIC COM A EINES DE MILLORA DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I EL BENESTAR DE LA POBLACIÓ

FORMACIÓ: CONFERÈNCIA COL·LOQUI FARMACOGENÒMICA: EL NOU PARADIGMA DE LA MEDICINA PERSONALITZADA

FORMACIÓ: ANATOMIA DE LA PELVIS. ASSISTÈNCIA A LA PROTECCIÓ I REPARACIÓ DEL PERINEU

FORMACIÓ: MÈTODE AIPAP-TERRA DE PREPARACIÓ AL PART

FORMACIÓ: CURS TÈCNIQUES BÀSIQUES DE SUTURA

desembre

FORMACIÓ: CURS LA SALUT DIGITAL: L’ÚS I APLICACIÓ DE LES TIC COM A EINES DE MILLORA DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I EL BENESTAR DE LA POBLACIÓ

FORMACIÓ: CONFERÈNCIA COL·LOQUI FARMACOGENÒMICA: EL NOU PARADIGMA DE LA MEDICINA PERSONALITZADA

FORMACIÓ: ANATOMIA DE LA PELVIS. ASSISTÈNCIA A LA PROTECCIÓ I REPARACIÓ DEL PERINEU

FORMACIÓ: MÈTODE AIPAP-TERRA DE PREPARACIÓ AL PART

FORMACIÓ: CURS TÈCNIQUES BÀSIQUES DE SUTURA

Menú

X