Normatives i documentació professional

GUIES DE PRÀCTICA CLÍNICA (GPC)

Guía de Práctica Clínica sobre atención paliativa al adulto en situación de últimos días. GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA EN EL SNS. MINISTERIO DE SANIDAD. Edición: 2021

PUBLICACIONS D’INTERÈS

230123 RESOLUCIÓ SLT/158/2023, de 23 de gener, d’adjudicació de places bàsiques vacants de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria pel sistema de concurs oposició, corresponent a la convocatòria amb codi d’identificació DSI LLIURE-2018. ICS

 

Pla de Salut 2021-2025 de la Regió Sanitària Lleida Departament de Salut, 2022

26/11/22 SEGUNDA PRUEBA FYC: NOTA INFORMATIVA SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA OBJETIVA PARA EL ACCESO EXCEPCIONAL A LA ESPECIALIDAD AL TÍTULO DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA. Ministerio de Universidades

02/09/22 DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA EN INFERMERIA (DSI LLIURE-2018) (SUBGRUP A2) (Codi identificació de la convocatòria DSI LLIURE-2018. DOGC núm. 7718, de 3.10.2018

29/06/22 DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA ESPECIALISTA EN INFERMERIA OBSTÈTRICA I GINECOLÒGICA (LLEVADOR/A LLIURE-2018) (SUBGRUP A2)
(Codi identificació de la convocatòria LLEVADOR/A.LLIURE-2018. DOGC núm. 7691, de 23.8.2018)

210321 Resolució de la Secretaría General de Universidades per la qual s’aprova la relació definitiva de resultats de la primera convocatòria de la prova objectiva corresponent a l’accés al títol d’Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària, convocada per resolució de 4 de novembre de 2021.

210908 Orden SND-948-2021-Convocatoria plazas EIR-2022-11-9-21 (Orden SND/948/2021, de 8 de septiembre, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2021 para el acceso en el año 2022, a plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física)

Guia clínica per a l’atenció de les persones amb símptomes persistents de Covid-19 (Salut, Març de 2021)

Real Decret Reconeixement de la COVID19 com a malaltia professional (Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.BOE» núm. 29, de 3 de febrero de 2021 / Ref. BOE-A-2021-1529)

Terminologia de l’atenció a la salut mental i a les addiccions (TERMCAT, 2/11/20)

Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 als serveis de salut mental i addiccions (Servei Català de la Salut, 6/4/2020)

Guia del Dol COVID-19, per a les persones que pateixen una pèrdua en temps del coronavirus (versió castellà) (Pautes elaborades per professionals especialistes en dol i pèrdues)

Actualització 200315. Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 (Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública)

Resolució per la qual s’adopten mesures de caire organitzatiu per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 en el col·lectiu de professionals sanitaris (Salut Gencat 200305)

Actualització 26/02/2020. Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 (Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública)

Objectius 2020 Nursing Now Catalunya (CCIIC, 31/12/2019), versions català, castellà i anglès

Anàlisi de l’entorn infermer a l’àmbit de la Salut Mental a Catalunya (CCIIC, 2019)

Conclusions Fòrum de Diàleg Professional: “17 reptes professionals de present i de futur en el marc del sistema sanitari català” (Novembre de 2019). Direcció General de Professionals de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Traducción al castellano del APPG on Global Health – October 2016
Informe Triple Impacto “Cómo el desarrollo de la enfermería mejorará la salud, promoverá la igualdad de género y apoyará el crecimiento económico” Traducción al castellano por ©investén-isciii (2019)

Decret de Prescripció Infermera: (DOG Núm 7949 – 28-09-19) Decret 180-219 Acreditació de les infermeres i els infermers per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà

Pla de Salut de Catalunya 2016-2020. Generalitat de Catalunya

Correspondència del títol de Diplomada a Grau en Infermeria (BOE Núm 286 – 30/11/2015)

Correspondencia entre Títulos Universitarios Oficiales (‘pre-Bolonia’) y niveles MECES

Triple Impacto ¿Cómo el desarrollo de la enfermería mejorará la salud, promoverá la igualdad de género y apoyará el crecimiento económico? Traducción al espańol del informe sobre triple impacto de la enfermería. #NursingNow, por investén-isciii

Guia CCIIC L’atenció a la maternitat a diferents països la contribució de la llevadora (Edició de 2016)

Diccionari d’infermeria del TERMCAT

Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya

ALTRES PUBLICACIONS

A més, el web del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) posa a l’abast de les infermeres les normatives, publicacions i documentació de referència per a l’exercici de la professió:

TERMINOLOGIA I DICCIONARIS

• TERMCAT: Diccionari multilingüe de la COVID-19: cinc-cents termes per a entendre la pandèmia (© Generalitat de Catalunya, TERMCAT, Centre de Terminologia)

• TERMCAT: Lèxic d’al·lèrgies (© Generalitat de Catalunya, TERMCAT, Centre de Terminologia)

• TERMCAT: Diccionari Ciències de la Salut (© Generalitat de Catalunya, TERMCAT, Centre de Terminologia)

• TERMCAT: Diccionari de bioètica (© Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT, Centre de Terminologia ©Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2019, amb la col·laboració de: Comitè de Bioètica de Catalunya)

• TERMCAT: Diccionari del Coronavirus (© Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT, Centre de Terminologia ©Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2020, amb la col·laboració de: Comitè de Bioètica de Catalunya)

març

01febr.00:0031març(març 31)00:00Curs de Suport Vital Immediat Pediàtric SVIP al COILL

30març15:0020:00Curs de Maneig i conducció de grups de recuperació del sòl pelvià, per a llevadores

31març09:0021:00Curs de Maneig i conducció de grups de recuperació del sòl pelvià, per a llevadores

abril

17abr.(abr. 17)16:0025(abr. 25)19:00Curs COILL: Identificació, manteniment i cures dels dispositius d’accés vascular i introducció a la punció ecoguiada

X