Normatives i documentació professional

PUBLICACIONS D’INTERÈS

210908 Orden SND-948-2021-Convocatoria plazas EIR-2022-11-9-21 (Orden SND/948/2021, de 8 de septiembre, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2021 para el acceso en el año 2022, a plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física)

Guia clínica per a l’atenció de les persones amb símptomes persistents de Covid-19 (Salut, Març de 2021)

Real Decret Reconeixement de la COVID19 com a malaltia professional (Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.BOE» núm. 29, de 3 de febrero de 2021 / Ref. BOE-A-2021-1529)

Terminologia de l’atenció a la salut mental i a les addiccions (TERMCAT, 2/11/20)

Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 als serveis de salut mental i addiccions (Servei Català de la Salut, 6/4/2020)

Guia del Dol COVID-19, per a les persones que pateixen una pèrdua en temps del coronavirus (versió castellà) (Pautes elaborades per professionals especialistes en dol i pèrdues)

Actualització 200315. Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 (Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública)

Resolució per la qual s’adopten mesures de caire organitzatiu per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 en el col·lectiu de professionals sanitaris (Salut Gencat 200305)

Actualització 26/02/2020. Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 (Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública)

Objectius 2020 Nursing Now Catalunya (CCIIC, 31/12/2019), versions català, castellà i anglès

Anàlisi de l’entorn infermer a l’àmbit de la Salut Mental a Catalunya (CCIIC, 2019)

Conclusions Fòrum de Diàleg Professional: “17 reptes professionals de present i de futur en el marc del sistema sanitari català” (Novembre de 2019). Direcció General de Professionals de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Traducción al castellano del APPG on Global Health – October 2016
Informe Triple Impacto “Cómo el desarrollo de la enfermería mejorará la salud, promoverá la igualdad de género y apoyará el crecimiento económico” Traducción al castellano por ©investén-isciii (2019)

Decret de Prescripció Infermera: (DOG Núm 7949 – 28-09-19) Decret 180-219 Acreditació de les infermeres i els infermers per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà

Pla de Salut de Catalunya 2016-2020. Generalitat de Catalunya

Correspondència del títol de Diplomada a Grau en Infermeria (BOE Núm 286 – 30/11/2015)

Correspondencia entre Títulos Universitarios Oficiales (‘pre-Bolonia’) y niveles MECES

Triple Impacto ¿Cómo el desarrollo de la enfermería mejorará la salud, promoverá la igualdad de género y apoyará el crecimiento económico? Traducción al espańol del informe sobre triple impacto de la enfermería. #NursingNow, por investén-isciii

Guia CCIIC L’atenció a la maternitat a diferents països la contribució de la llevadora (Edició de 2016)

Diccionari d’infermeria del TERMCAT

Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya

 

ALTRES PUBLICACIONS

A més, el web del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) posa a l’abast de les infermeres les normatives, publicacions i documentació de referència per a l’exercici de la professió:

TERMINOLOGIA I DICCIONARIS

• TERMCAT: Lèxic d’al·lèrgies (© Generalitat de Catalunya, TERMCAT, Centre de Terminologia)

• TERMCAT: Diccionari Ciències de la Salut (© Generalitat de Catalunya, TERMCAT, Centre de Terminologia)

• TERMCAT: Diccionari de bioètica (© Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT, Centre de Terminologia ©Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2019, amb la col·laboració de: Comitè de Bioètica de Catalunya)

• TERMCAT: Diccionari del Coronavirus (© Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT, Centre de Terminologia ©Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2020, amb la col·laboració de: Comitè de Bioètica de Catalunya)

octubre

14juny(juny 14)09:2922oct.(oct. 22)09:2920a Edició del Premi de Recerca d'Atenció Sociosanitària. Termini 22 d'octubre

Menú

X