Codi d’ètica de les infermeres i infermers de Catalunya

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) va aprovar el Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya, en la sessió ordinària del Consell Plenari del dia 18 de setembre de 2013.

Des de la perspectiva del Consell de Col·legis, el Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya és una garantia de protecció professional, a la vegada que un marc de referència per a la presa de decisions en la pràctica quotidiana al costat de les persones.

Sens dubte, un codi d’ètica és un mirall on es reflecteixen els valors d’una professió, valors que la donen a conèixer als usuaris i que han d’inspirar tots els àmbits del fet de tenir cura, la pràctica assistencial, la formació, la gestió de les cures i la recerca. Efectivament, els valors són extremadament importants per a l’ésser humà; són plurals i guien permanentment el pensament i l’acció. Per aquesta raó un codi d’ètica ha de reflectir els valors conjunts d’una professió tot vetllant pel respecte a la diversitat i tenint en compte també la dignitat i la singularitat de cada persona atesa. Un codi d’ètica és també una guia per a l’autorespecte del professional. En definitiva, un codi d’ètica humanitza el col·lectiu que el promou i humanitza també les relacions interprofessionals i amb les persones”.

Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya (pdf)

No Events on The List at This Time

Menú

X