Catalunya comptarà amb un observatori i un registre de violències contra els sanitaris

L’Observatori estarà adscrit a la Direcció General de Professionals de la Salut que encapçala la infermera lleidatana Montserrat Gea i servirà com a instrument d’estudi, anàlisi, seguiment i abordatge integral d’aquest tipus de violència.
El COILL ja disposa d’un Registre d’Agressions contra les Infermeres de Lleida que es va obrir el passat mes de març.

El Govern va aprovar el passat dia 10 de maig, la creació d’un ‘Observatori per a situacions de violència en l’àmbit sanitari de Catalunya’, a proposta del Departament de Salut. Aquest ens ha de servir com a instrument d’estudi, anàlisi, seguiment i abordatge integral d’aquest tipus de violència i alhora contribuir a una millor presa de decisions, planificació i avaluació de les polítiques públiques de seguretat i salut del personal dels centres i serveis assistencials del sistema de salut de Catalunya.

Així doncs, l’observatori analitzarà, estudiarà i difondrà informació als centres i serveis sanitaris, perquè tinguin un major coneixement d’aquesta problemàtica. A més, es consensuaran protocols d’actuació i s’emetran recomanacions per prevenir i actuar enfront de les agressions.

Altres funcions destacades de l’observatori seran la d’impulsar la creació del ‘Registre de Casos de Violència als Professionals del sistema de salut’ a Catalunya; la d’establir plans de formació en prevenció de situacions de violència dels professionals de l’àmbit de la salut, promocionar la cultura de la tolerància zero en tots els agents del sistema de salut; i la d’analitzar les situacions de risc i els incidents ocorreguts.

L’Observatori, que estarà adscrit a la Direcció General de Professionals de la Salut del Departament de Salut que encapçala la infermera Montserrat Gea, estarà integrat per dos comitès: el Permanent, que treballarà per l’impuls i l’execució de les accions; i el Consultiu, que assessorarà els membres del Comitè Permanent i al Departament de Salut.

El Comitè Permanent es reunirà cada dos mesos i amb caràcter extraordinari quan ho sol·liciti la majoria dels seus membres, mentre que el Consultiu es reunirà un mínim de dues vegades a l’any i de manera extraordinària quan la persona que n’exerceixi la presidència ho consideri necessari.

La creació de l’Observatori ha de permetre donar visibilitat a la problemàtica social i subministrar la informació necessària sobre els factors socioeconòmics, de gènere, d’edat i d’altres que desencadenen les situacions de violència en aquest àmbit per tal d’eradicar-la.

REGISTRE D’AGRESSIONS A LES INFERMERES I INFERMERS DE LLEIDA

El “Registre d’agressions a les Infermeres i Infermers de Lleida”es va obrir el passat mes de març i té com a objectiu facilitar a totes les infermeres col·legiades una finestreta única on denunciar qualsevol violència en l’exercici de la professió i facilitar-les el suport integral per recuperar-se, físicament i psicològicament, a més de l’assessorament legal i laboral necessari.

L’habilitació del registre permet obtenir informació detallada sobre el tipus i l’abast de les violències patides –verbal (amenaces, insults, desqualificacions…) i física (empenyes, cops de puny…)–; el tipus de centres i serveis amb més índex d’incidències; l’impacte segons la categoria professional i lloc de treball de la infermera/er agredit, les causes esgrimides per l’agressor/a; o el perfil de la persona agressora i la seva relació –usuari, pacient, familiar…– amb la infermera/er. Un gresol de dades que, segons fonts col·legials, han de servir “per adoptar mesures de protecció eficients que garanteixin la seguretat física, així com emocional i psicològica, de les nostres infermeres; alhora que endegar campanyes de sensibilització ciutadana”.

Foto Cura Infermera ©Ariadna Creus i Àngel García (Banc Imatges Infermeres)

No Events on The List at This Time

Menú

X