Els hospitals Arnau de Vilanova, Santa Maria i l’atenció primària de Lleida estrenen nous equipaments de raigs X

La Direcció Clínica Territorial de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear de Lleida ha dut a terme l’adquisició de nous equipaments de raigs X que han permès una millora en el diagnòstic i el servei que s’ofereix als pacients que s’han de sotmetre a aquest tipus de proves. Concretament, l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova disposa de tres nous aparells de TAC, ubicats al servei de Radiodiagnòstic, a l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) i al servei d’Oncologia Radioteràpica.

El nou equipament del servei de Radiodiagnòstic ha suposat la renovació de tota una sala de tomografia computada, amb un aparell de TAC d’última generació que permet aconseguir imatges de gran qualitat i nitidesa, disminueix el temps de les exploracions i la dosi de radiació rebuda pel pacient. Per la seva banda, l’IDI també ha adquirit un TAC d’última generació que augmenta la qualitat de les imatges amb un programari intuïtiu i de fàcil maneig.

El tercer TAC, ubicat al servei d’Oncologia Radioteràpica, està pensat i dissenyat específicament per als tractaments de radioteràpia. Concretament, s’utilitza per portar a terme TAC de planificació, per localitzar el tumor i col·locar el pacient en la posició més adequada per fer els càlculs necessaris per administrar amb seguretat la dosi de radiació prescrita. Fins ara, el servei d’Oncologia Radioteràpica no disposava de TAC propi i utilitzava el TAC de Radiodiagnòstic en unes franges horàries pactades. Disposar d’un TAC propi els permetrà fer el TAC de planificació el mateix dia de la visita del pacient en alguns casos, cosa que evitarà desplaçaments. D’altra banda, aquest nou TAC de radioteràpia permet prendre imatges durant el cicle respiratori (TAC 4D), fet que permetrà administrar la dosi de radiació en la fase de respiració més favorable. Mitjançant aquest sistema es pot protegir millor el cor i els altres òrgans que es mouen durant la respiració, cosa que és especialment important en el cas del càncer de mama esquerra, el càncer de pulmó, el de fetge o el de pàncrees.

Per altra banda, l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova també ha adquirit recentment quatre aparells de radiografies portàtils que han tingut una importància cabdal en el control de l’evolució del pacient amb COVID-19, pel fet de tractar-se d’un tipus de pacient aïllat que no pot desplaçar-se a les unitats de radiologia.

 

Noves sales d’RX a l’Hospital Universitari Santa Maria, l’Espai Hospitalari Polivalent i a l’atenció primària

D’altra banda, l’Hospital Universitari Santa Maria també ha renovat el seu servei de Diagnòstic per la Imatge amb tecnologia d’última generació, per tal de reduir les dosis administrades als pacients i millorar la qualitat de les imatges. Concretament, ha estrenat una nova sala de radiologia digital, un aparell digital portàtil, un ecògraf i un mamògraf digital.

Així mateix, s’ha dotat l’Espai Hospitalari Polivalent de l’HUAV d’un aparell radiogràfic portàtil i d’una sala radiogràfica completa, amb l’objectiu de descongestionar l’Arnau de Vilanova per la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19.

A l’atenció primària, el CUAP Lleida disposa d’una nova sala radiogràfica que permet la realització de tot tipus de radiografies als pacients atesos de forma urgent al CUAP, així com per als programats per part d’altres centres d’atenció primària. Per la seva banda, el CAP Tàrrega compta amb una sala de radiologia de primer nivell que permet escurçar el temps d’espera dels pacients des de la prova fins al diagnòstic gràcies a les eines innovadores que contribueixen a un flux de treball més eficient.

No Events on The List at This Time

Menú

X