Equip d’infermeria del CUAP Prat de la Riba

Un equip autònom i amb responsabilitats pròpies que gestiona i soluciona més d’un terç de les visites al centre

L’EQUIP D’INFERMERIA del CUAP Prat de la Riba té una plantilla fixa de 23 persones. Un equip que es reforça els caps de setmana i els dies festius amb personal d’infermeria de les Àrees Bàsiques de Salut, en torns de matí i tarda, tant per atendre usuaris adults (3 infermeres al matí i 3 a la tarda), com pel servei de pediatria (2 infermeres durant tot el dia). A més, dilluns i dimecres hi treballen dues professionals de la infermeria que gestionen el servei de cures complexes. 

El volum de treball d’infermeria al Prat de la Riba és molt important, sent un dels centres on les infermeres tenen més autonomia i responsabilitats. El nivell d’autogestió és altíssim, ja que més d’un terç de les visites que acudeixen al CUAP són gestionades i solucionades per infermeria que té responsabilitats pròpies i realitza tasques de manera autònoma (com per exemple, el 90% de les sutures del centre les fa infermeria).

Un equip cohesionat encapçalat per en Jordi Farré Rubies, adjunt a la direcció del CUAP des de fa 14 anys i cap d’infermeria amb qui la revista INF conversa.

ENTREVISTA

Quins serveis es donen actualment al CUAP Prat de la Riba? Continua prestant el d’atenció de ferides complexes? Els serveis que es donen al centre són els propis d’urgències. El que més fem són cures de ferides i cremades, sutures, embenats i guixos, administració de medicació oral, i.m. i e.v., nebulitzacions, educació sanitària; tant al centre com a domicilis. Dilluns i dimecres, de les 9 hores a les 15 hores, les infermeres Sandra Alexandre i Carme Marquilles fan consulta de ferides complexes.

Hi ha algun programa específic del CUAP Prat de la Riba? El programa que s’utilitza és el propi dels CUAPs. El full CUAP per escriure a la història clínica (HC), tant el personal facultatiu com el d’infermeria. També s’utilitza, per part d’infermeria, el full de gestió demanda.

Com heu afrontat des d’infermeria la pandèmia de la COVID19 i quina és la situació en aquest moment? He de dir que el grup del CUAP ha afrontat la pandèmia d’una manera exemplar. S’ha realitzat “autocobertura” dels companys que es van destinar a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) i dels que estaven de baixa. S’han fet hores i més hores sense queixar-se en cap moment. Voldria assenyalar que, tot i la manca de material i la precarietat en què vam treballar els primers mesos, només hi ha hagut un cas de baixa per la COVID19 (un metge). Hi ha hagut dues baixes infermeres però per altres causes. Aquestes xifres donen una idea de les mesures de precaució que s’han pres en tot moment.

“Més d’un terç de les visites que acudeixen al CUAP són gestionades i solucionades per infermeria”

Actualment (a data d’octubre), el personal està esgotat. Molts són de fora de Lleida i no han pogut viatjar a la seva terra per veure els seus familiars, sigui per temes de feina o restriccions. Per tant, el personal acumula moltes hores a l’esquena i falta de vacances per poder desconnectar. Cal dir que, des de l’octubre, funciona el CUAP 24 hores. Un projecte molt esperat i desitjat des de fa molts anys i que, en el cas de la infermeria, ha fet que s’hagin incorporat cares noves. Tot plegat, i malgrat el moment que vivim, ens porta a afrontar el projecte amb moltíssima il·lusió i ganes de tirar-lo endavant.

Quins canvis ha introduït la pandèmia en la pràctica clínica diària i en el protocol d’atenció? El principal canvi, i el més important, és el doble circuit: respiratori i no respiratori. En arribar, el triatge deriva l’usuari cap a un dels dos circuits. Això ha fet que s’hagin hagut d’adaptar protocols, material, mesures de precaució i circuits. En definitiva, ha estat un canvi de mentalitat que, cal dir, ha estat assumit de forma extraordinària pel personal.

Quantes infermeres hi havia al dispositiu especial per la COVID19 (carpa exterior) i en què consistia la seva feina? La carpa exterior es va utilitzar a l’estiu, moment en què les condicions pels pacients eren més favorables. Voldria comentar que van ser mesos molt durs a causa de la calor que vam passar dins la carpa (vaig haver d’adaptar franges horàries per evitar deshidratació i esgotament del personal). Després hi havia els Gestors COVID que actuaven com a rastrejadors. D’altra banda, al CUAP s’ha incorporat una plantilla de 10 persones que treballen en torns de matí i tarda. El personal sanitari treballa dins el centre (per les condicions ambientals i estructurals pels pacients) on tenim dividit el CUAP en respiratori (zona bruta) i no respiratori (zona neta). La carpa exterior de suport, que es trobava al carrer Salmerón, es va desmantellar al mes de novembre.

“El principal canvi que ha introduït la pandèmia és el doble circuit: respiratori i no respiratori. En arribar, el triatge deriva l’usuari cap a un dels dos circuits”

El CUAP Prat de la Riba, abans l’Ambulatori de Lleida, ha viscut diferents etapes al llarg de la seva llarga història. Pots explicar alguna cosa de l’evolució de la infermeria al centre en tots aquests anys? Has viscut alguns dels canvis més recents? La història de la meva família està lligada a la infermeria. La meva àvia va ser cap d’infermeres al Front i a hospitals durant la Guerra Civil espanyola. El meu pare era també infermer i va treballar al SOU (antecedent del CUAP), just en el mateix edifici on treballo ara. Quan era petit, em passava hores i hores acompanyant el meu pare a les guàrdies. Podríem dir que jo he crescut amb el centre o que el centre m’ha vist créixer. En acabar els estudis d’infermeria vaig treballar com a infermer de consultes a l’Ambulatori, quan era un CAP d’especialistes. Després vaig treballar al SOU i quan es va crear el CUAP, fa 18 anys, vaig entrar a formar part de la plantilla (en aquell moment érem 6 infermers i infermeres). Ara fa 14 anys que ocupo el càrrec d’Adjunt a la Direcció del CUAP. Des del passat mes d’octubre, amb la creació del CUAP 24 hores, hi ha una plantilla estable de 23 infermeres.

L’EDIFICI

L’edifici del CUAP Prat de la Riba té molts anys d’història. Es va començar a construir el 1949 i va obrir portes quatre anys més tard, el 3 de febrer de 1953, per ser la seu de l’”Instituto Nacional de Previsión”; un organisme de protecció social creat a principis del segle XIX. Amb els anys va passar a ser l’ambulatori Miguel Blasco Vilatela; primer Centre d’Atenció Primària de la ciutat de Lleida. El pas del temps va fer que se’l conegués simplement com l’”Ambulatori” que, progressivament, va anar acollint les consultes de metges especialistes en traumatologia, dermatologia, otorrinolaringologia, cardiologia, oftalmologia, endocrinologia, cirurgia, tocoginecologia i reumatologia.

A partir del 2013, ja amb 60 anys d’història, les consultes d’especialitats es van anar traslladant a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) i va seguint funcionant com a CAP. La seva funció es va ampliar per atendre les urgències entre les 20 i les 8 hores, de dilluns a divendres, i les 24 hores els caps de setmana. Amb el temps, l’atenció es va anar ampliant i es van assumir les urgències dels CAPs des que es va implantar l’horari d’estiu als centres d’atenció primària. Des del 5 d’octubre d’aquest 2020, el CUAP Prat de la Riba ofereix servei les 24 hores, cada dia de la setmana. A més, l’equipament centralitza l’atenció a la ciutat de Lleida d’aquelles persones que presentin simptomatologia compatible amb la COVID19 que s’ha complementat amb la tasca dels Gestors Covid situats a la carpa exterior annexa, desmantellada el passat novembre.

EQUIP INFERMERIA DEL CUAP PRAT DE LA RIBA

J. JORDI FARRÉ. Adjunt direcció

SÍLVIA SOLIS. Referent Qualitat

LIDIA CARULLA Referent laboratori 

ISABEL RUIZ. Referent laboratori

JÚLIA NAVARRO. Referent ferides

VENTURA ESPONA. Referent ferides

ROSA ESCRIBÀ. Referent MTS (fixa)

TERE REAL. Referent e-cap (fixa)

ELI JAVIERRE. Referent formació (fixa)

VERONICA AMBRONA. Gestora casos

NATALIA CAIRÓ. Referent vacunes.

ESTHER HILL.

Amb la creació del CUAP 24 hores, s’han incorporat 10 professionals més:

ITZIAR MELENDO

TAMARA GUTIÉRREZ

JORDI SABANÉS

AGUSTÍN ORTEGA

ANDREA GATEU

DANAE MONTAÑÉS

MARI CARMEN GRACIA 

SÍLVIA ALVAREZ

SONIA BRAVO

SONIA MUNTÉ

VERÓNICA FONTBUTE

No Events on The List at This Time

Menú

X