març, 2020

FORMACIÓ: CURS LA SALUT DIGITAL: L’ÚS I APLICACIÓ DE LES TIC COM A EINES DE MILLORA DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I EL BENESTAR DE LA POBLACIÓ

Obre

Detalls

Dirigit a:
Infermers/es interessats/des de qualsevol àmbit.

Hores lectives: 24

Lloc: COILL

Places: 25

ACREDITACIÓ

Sol·licitada acreditació pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

• Col·legiades COILL 100 euros.
(Curs parcialment subvencionat pel COILL, es retornarà el 50% de la matrícula a totes aquelles persones que compleixen amb els criteris d’assistència, puntualitat i superin el curs). Es retornarà el 80% de la matrícula a les col·legiades en situació d’atur.
• Persones no vinculades al COILL,
preu únic de 150 euros.

PRESENTACIÓ

En els últims temps estem assistint a un canvi generalitzat en tots els nivells de la societat. També, el sistema de salut social enfronta grans reptes i les Tecnologies de la Informació i Comunicació en Salut (TIC) jugaran un paper fonamental per resoldre i/o pal·liar moltes de les necessitats derivades de l’envelliment de la població, de l’augment de la cronicitat amb el consegüent increment de la demanda d’atenció sanitària o de l’accessibilitat als recursos sanitaris; així com per suplir l’escassetat de recursos econòmics i/o de personal sanitari qualificat i amb experiència.
Els grans avenços actuals en cures estan lligats a la implantació de les TIC en el sistema de salut i és fonamental conèixer com fer-ne ús i la seva aplicació com a eines de millora de la pràctica clínica i assistencial diària; així com a eines educatives, d’empoderament i de maneig de patologies cròniques, tant per als pacients com per als professionals de la infermeria i de la salut, en general.

AVALUACIÓ

Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Enquesta satisfacció.
• Assistir al 100% de les classes presencials. Es valoraran justificacions fins al 80%.
• Casos clínics i comentaris d’articles científics, que sempre compten en positiu per assolir els 7 punts sobre 10 en la prova teòrica, tipus test.

 

Hora

Year Around Event (2020)

Ubicació

COILL. C/ Paer Casanovas, 37 – altell. 25008 Lleida

Organizer

COILL. Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida

Menú

X