El valor de la infermeria i de la llevadoria, l’argument més ampli de l’OMS a favor de la inversió en professionals per assolir la cobertura sanitària universal

ORIENTACIONS ESTRATÈGIQUES DE L’OMS SOBRE L’ENFORTIMENT DE LA INFERMERIA I LA LLEVADORIA 2021-2025
El 2020, la 73a Assemblea Mundial de la Salut va demanar a l’OMS que col·laborés amb totes les regions de l’Organització en l’actualització de les orientacions estratègiques mundials per a l’enfortiment de la infermeria i la llevadoria (2016-2020) i que, després de les pertinents consultes amb els estats membres, presentés aquesta actualització, per a la seva consideració.

L’OBJECTIU era dotar els estats membres de «pràctiques òptimes» per assegurar que la inversió en el capítol d’infermeria i llevadoria s’integrin en els pressupostos dels sistemes nacionals de salut i en la planificació del personal sanitari.

Un cop presentat l’informe “Orientacions estratègiques de l’OMS sobre l’enfortiment de la infermeria i la llevadoria 2021-2025” i fent lectura de l’informe del seu director general, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, es constata que si l’anàlisi anterior (2016-2020) alertava del dèficit de treballadors sanitaris, 18.000.000 de professionals, per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) relacionats amb la salut; el document actual no és més encoratjador pel que fa a la disponibilitat d’infermeres i llevadores al món. A més, tots dos informes (aquest i l’anterior) determinen que hi ha problemes relacionats amb la disponibilitat de dades –màxima pel que fa a nombre de professionals i la seva edat, però substancialment més baixa respecte dels indicadors de formació, finançament i fluxos de mercat laboral sanitari–. Aquestes desigualtats en les dades essencials dificulten la realització d’avaluacions integrals del mercat laboral sanitari, així com les respostes a qüestions normatives centrals en la planificació i previsió del personal requerit per atendre les necessitats de salut de la població.

El 2018 hi havia només 28 milions de professionals d’Infermeria i molt mal distribuïts, ja que més del 80% treballaven en països que alberguen només el 50% de la població mundial. L’escassetat de professionals d’infermeria (uns 6 milions) afecta principalment els països d’ingressos baixos i mitjans baixos (89%). La contractació i retenció d’aquests professionals allà on més es necessiten segueix sent un problema generalitzat, mentre que la migració internacional va en augment i 1 de cada 8 professionals d’infermeria treballa fora de país on va néixer o es va formar. Una situació que, es preveu, no variarà substancialment durant la pròxima dècada.

El nivell de formació, el perfil dels instructors, les infraestructures i els centres d’atenció clínica de molts països, no permeten preparar les infermeres adequadament”

Un altre dels factors que amenaça l’estabilitat de la població infermera actual és la taxa de reposició, perquè molts països no estan formant suficients professionals per substituir els que s’acosten a l’edat de jubilació (1 de cada 6). A banda, els països amb escassetat de personal d’infermeria hauran d’augmentar en un 8% el nombre de professionals diplomats cada any, a més de millorar la capacitat per a emprar-los i retenir-los.

Pel que fa a la formació en infermeria, els nivells de molts països són mínims i no solen preparar les professionals per satisfer les necessitats de salut de les poblacions a les quals presten serveis. Les principals limitacions per a la capacitació són el nombre i les competències dels instructors, les infraestructures i els centres d’atenció clínica. Mateixa situació pateixen les matrones que, a més i tot i que la cobertura universal per a les intervencions pròpies de la llevadoria podria evitar el 67% de les defuncions maternes, el 64% de les defuncions neonatals i el 65% de les defuncions prenatals; no estan reconegudes i habilitades per exercir plenament d’acord amb la seva capacitació i competències, en molts països del món.
L’informe, que recull el valor de la infermeria i de la llevadoria com l’argument més ampli a favor de la inversió en professionals per assolir la cobertura sanitària universal, consolida dades i recomanacions en quatre esferes normatives:
• Enfortiment de la capacitat i la qualitat de la formació: Formar suficients infermeres i llevadores amb els coneixements, competències i actituds requerits per satisfer plenament les necessitats del sistema de salut i abordar les prioritats sanitàries actuals i futures de la població.
• Creació de llocs de treball: Augmentar l’accés a serveis de salut mitjançant la creació sostenible de llocs de treball per a personal d’infermeria i llevadoria, la contractació i retenció d’efectes en els llocs que més es necessiten, i la gestió ètica de la mobilitat i la migració internacionals.
• Desenvolupament de la capacitat de lideratge: Establir i enfortir funcions nacionals de lideratge de rang superior per a les infermeres i llevadores, i fomentar la formació de futures generacions amb aptituds per a formular polítiques sobre infermeria i llevadoria.
• Optimització de la pràctica professional: Maximitzar les contribucions del personal d’infermeria i llevadoria en entorns de prestació de serveis, vetllant perquè els reglaments de la pràctica professional estiguin actualitzats i els llocs de treball possibilitin el treball decent. En particular, entorns i condicions òptims per a la pràctica professional, remuneració equitativa, protecció i drets laborals, i prevenció de la violència i de tota forma d’assetjament.

Finalment i tornant a l’àmbit polític, l’OMS declara que el món haurà de protegir als treballadors sanitaris i assistencials i invertir en ells. “El projecte d’orientacions estratègiques mundials sobre infermeria i llevadoria 2021-2025 reflecteix aquest criteri i formula recomanacions en suport dels professionals d’infermeria i llevadoria i dels treballadors assistencials de tot el món, per tal de conferir-los més atribucions perquè exerceixin les seves funcions en el marc de polítiques prioritzades pels governs i les parts interessades”, ha advertit l’OMS.

octubre

14juny(juny 14)09:2922oct.(oct. 22)09:2920a Edició del Premi de Recerca d'Atenció Sociosanitària. Termini 22 d'octubre

Menú

X