L’HUAV inicia la realització dels estudis de PET-TC a Lleida per al diagnòstic i seguiment de malalties oncològiques, neurològiques i cardiovasculars

Amb aquest equipament s’evitarà el trasllat a Barcelona d’uns 2.000 pacients l’any que necessiten d’aquesta tècnica

L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova inicia avui la realització dels estudis de PET-TC, amb la qual s’evitarà el desplaçament d’uns 2.000 pacients a l’any de Lleida a Barcelona per al diagnòstic i el seguiment de malalties oncològiques, neurològiques i cardiovasculars.

La prova PET-TC combina les imatges de tomografia per emissió de positrons (PET) amb la tomografia computada (TC), així s’aconsegueix la fusió de les imatges obtingudes amb la realització de les dues tècniques alhora. Això permet obtenir informació més precisa i un diagnòstic més exacte, donat que l’exploració per PET mesura funcions importants del cos com ara el metabolisme i les imatges de la TC proporcionen una excel·lent informació anatòmica. Aquestes exploracions combinades ajuden a identificar l’activitat metabòlica anormal i poden proporcionar diagnòstics més precisos que quan es realitzen les dues exploracions de forma separada.

Per a la realització d’aquesta prova s’utilitzen diferents fàrmacs marcats amb isòtops radioactius, anomenats radiofàrmacs, que un cop injectats al pacient arriben a l’estructura que es vol explorar i fan una funció de contrast que permet els especialistes observar en viu el funcionament de l’interior de l’organisme. S’obtenen imatges funcionals i moleculars, que permeten conèixer en temps real el comportament metabòlic i molecular de la malaltia. Això possibilita el diagnòstic precís de diverses patologies complexes d’origen cardiovascular i neurològic, com les malalties neurodegeneratives, les demències, els trastorns del moviment i l’epilèpsia, així com les malalties oncològiques, entre d’altres, cosa que facilita la prescripció del tractament més adequat per a cada pacient.

Cal remarcar que es fan servir concentracions de radiofàrmacs molt petites i que la dosi de radiació que produeixen és equivalent a la d’altres proves radiològiques.
“Amb aquest equip diagnòstic evitem els desplaçaments de pacients a altres hospitals de Barcelona i apropem la tecnologia al territori, millorant l’accessibilitat dels pacients i la seva qualitat de vida”, afirma Leandre Fernández, director clínic territorial de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear de l’ICS Lleida, Alt Pirineu i Aran, de l’IDI Lleida i de Gestió de Serveis Sanitaris.

Aquest PET-TC es troba en una unitat mòbil que de manera provisional està ubicada en un annex a l’Espai Hospitalari Polivalent, fins a la instal·lació definitiva d’un equipament, fix, a l’interior de l’HUAV, prevista per al 2023. Aquesta actuació planificada s’avança en el temps a la posada en marxa del definitiu, atès l’increment important de demanda de PET-TC de manera generalitzada a tots els territoris i amb l’objectiu d’assegurar l’accessibilitat i la proximitat de la tecnologia PET-TC als pacients de Lleida.

 

No Events on The List at This Time

Menú

X