Parir en temps de COVID

amb Anna Monsó, Llevadora Supervisora del Bloc Obstètric de l’HUAV i Annabel Fernández, Llevadora del CAP Cappont i vocal llevadora del COILL

DES DEL PASSAT MES DE MARÇ, vivim en una situació excepcional. L’estat de pandèmia per la COVID19 declarat per l’OMS, l’estat d’alarma que es va allargar noranta-vuit dies o les restriccions que s’ha anat succeint i que encara vivim, ens han afectat en major o menor mesura. La incertesa, la preocupació o, fins i tot, la por afecten tothom, però en el cas de les dones embarassades, són sentiments i sensacions que poden viure’s d’una manera més intensa. Aquesta crisi sanitària ha obligat els hospitals a prendre una sèrie de mesures i realitzar una sèrie de canvis de manera immediata i en un temps rècord per adaptar-se a la situació i garantir uns parts segurs. 

Per la seva banda, les llevadores han actuat ràpidament per adaptar-se amb l’objectiu de garantir la seguretat de les dones embarassades. Com es pareix ara a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) o com es fa el seguiment de l’embaràs en l’Atenció Primària. D’això parlem amb l’Anna Monsó, llevadora Supervisora del Bloc Obstètric de l’HUAV, i amb l’Annabel Fernández, llevadora del CAP Cappont i vocal llevadora del COILL.

ANNA MONSÓ

L’Anna Monsó ens apropa a la realitat del part a l’hospital, on se segueixen els protocols que marca el CatSalut i que es van actualitzant periòdicament. Això permet garantir la seguretat de les dones i, si la mare és positiva COVID19, “els circuits estan separats”, diu Monsó que rememora les dificultats inicials per fer aquesta adaptació i “establir els nous circuits en una àrea que, en principi, no estava pensada per tenir dues zones separades”; o les dificultats a l’inici de la pandèmia per aconseguir EPIs, “un tema que actualment està ben resolt”.

“El pell amb pell es fa de forma habitual en tots els parts”

L’ambient és de normalitat i es té cura perquè “la dona de part en curs o la que acudeix per urgències, pugui estar acompanyada per la seva parella; i el ‘pell amb pell’ es fa de forma habitual en tots els parts, excepte en aquells casos en què el nadó requereix una reanimació avançada. L’única diferència és que la mare ha de portar mascareta”, explica la supervisora del Bloc Obstètric de l’HUAV. Dins d’aquesta normalitat i pel que fa a l’alletament, Monsó fa incidència que “no hi ha contraindicació, al contrari, s’aconsella donar-lo”.

A l’HUAV, els protocols d’alta també s’han adaptat a la COVID19 i “si no hi ha complicacions, la mare pot marxar a les 24 hores d’haver parit. En cas d’alguna complicació, o si hi ha factors de risc que requereixin estar unes hores més en observació, l’alta es donarà al cap de 48 hores”, amb totes les garanties per mare i nadó”.

ANNABEL FERNÁNDEZ

L’Annabel Fernández ens explica el seguiment de l’embaràs que es fa des de l’Atenció Primària i aclareix algunes falses creences perquè “segons l’evidència científica actual, les gestants no presenten més risc de contagiar-se o de presentar complicacions i símptomes greus pel SARS-CoV-2. Tanmateix, durant l’embaràs, hi ha un estat d’immunosupressió que pot augmentar la susceptibilitat a infeccions víriques com aquesta. A la majoria de països del nostre entorn, han estat incloses al grup de risc moderat (vulnerables clínicament) com a precaució”.

En aquest mateix sentit, i pel que fa a possibles transmissions entre la mare i el bebè, diu que “actualment no existeixen dades que indiquin una transmissió vertical (durant l’embaràs) del virus ni tampoc que augmenti el risc d’avortament, part immadur o prematur. Per aquest motiu, es considera poc probable que, si la mare contreu la infecció, pugui causar anomalies al nadó”.

“No existeixen dades que indiquin una transmissió vertical durant l’embaràs del virus ni tampoc que augmenti el risc d’avortament, part immadur o prematur”

Contràriament al que hom pugui pensar “no he notat un augment significatiu de la preocupació de les mares per la infecció” –diu la vocal llevadora del COILL– “En general les dones continuen estant preocupades pel moment del part. Actualment el seu neguit radica en el dubte de si podran estar acompanyades per la seva parella o no en aquest moment tan important i vital. Així doncs, el que més els preocupa és donar a llum soles. Alguna dona també expressa el seu temor a contraure la infecció durant l’hospitalització i, per això, moltes estan demanant que es posin en marxa els centres de naixements -cases de parts liderades per llevadores- com la de l’Hospital de Martorell, la de l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) que té previst obrir a principis de 2021 o les que ja existeixen a la majoria de països europeus. Aquestes unitats liderades per llevadores estan ubicades a un edifici adjunt de l’hospital o a una ala propera la planta d’obstetrícia o paritori convencional. D’aquesta manera, les gestants que, cal recordar, són dones sanes, no haurien de transitar ni conviure amb persones malaltes, minimitzant així el risc de contagi”.

Els equips de llevadoria de l’Atenció Primària també han fet un gran esforç d’adaptació a la COVID19, garantint l’atenció des de l’inici de la pandèmia. “Al principi les visites es realitzaven de manera telefònica, per tal de fer un cribratge de les complicacions més prevalents de la gestació. Si sospitàvem que una dona podia tenir una complicació, la citàvem presencialment per a una valoració de la llevadora que és qui controla l’embaràs de baix risc. Actualment, totes les visites de la gestació són presencials. Les dones acudeixen a la seva cita amb puntualitat i se les visita intentant disminuir el temps a consulta. Les mesures de ventilació i desinfecció de l’utillatge i el mobiliari emprats es duen a terme amb la màxima diligència, rigor i pulcritud. Quant als puerperis (o visites postpart), si es donen les circumstàncies i l’agenda ho permet, s’ofereix la visita domiciliària (segons la cartera de serveis de l’ASSIR), tot i que la majoria de les dones prefereixen acudir al CAP i sortir de casa si es troben bé”, puntualitza Fernández.

“Les gestants són dones sanes i no haurien de transitar ni conviure amb persones malaltes, minimitzant el risc de contagi”

Sobre les mesures preventives contra el SARS-CoV-2, la matrona del CAP de Cappont, recorda que “són les mateixes que les que ha de seguir població en general: rentat de mans, mesures d’aïllament respiratori (mascareta), distància física i evitar el contacte amb persones amb simptomatologia respiratòria”. A més, “també es recomana la vacunació contra la grip estacional –la qual es pot administrar durant tot l’embaràs i el puerperi– i contra la tos ferina –al tercer trimestre–. Cal recordar també que no només existeix el SARS-CoV-2. Les embarassades han d’evitar contraure altres malalties infeccioses com per exemple: la toxoplasmosi, la listeriosi i la infecció per citomegalovirus, les quals sí que s’ha demostrat que poden causar problemes greus als fetus. Aquesta informació la dóna la llevadora d’Atenció Primària durant la primera visita de l’embaràs. Per això ens plau que les dones reconeguin que la llevadora és la professional més accessible per a totes les embarassades en qualsevol moment de la gestació i més encara en temps de pandèmia”, clou Annabel Fernández.

No Events on The List at This Time

Menú

X