Revisió del Codi Deontològic del CIE

El Consell Internacional d’Infermeres (CIE) va presentar el 20 d’octubre, la versió revisada del ‘Codi Deontològic per a la Professió d’Infermeria’, una declaració de valors ètics, responsabilitats i rendició de comptes professionals que defineix i guia la pràctica ètica de la infermeria en les diferents funcions que assumeixen.

El codi, que ha estat el marc deontològic per a les infermeres del món des que es va publicar el 1953, s’actualitza i “posa en relleu els canvis que veiem als entorns de treball de les infermeres, els reptes a què s’enfronten i els dilemes ètics que ha provocat la Covid-19”, explica Annette Kennedy, presidenta del CIE.

Utilitzat com a guia per a les infermeres en les seves decisions quotidianes, el codi revisat assenyala la necessitat de protegir i sostenir les infermeres i garantir que tenen la formació, capacitació i recursos apropiats per prestar cures de més qualitat a tots els pacients.

La versió revisada 2021 té quatre elements principals que ofereixen un marc per a una conducta ètica: les infermeres i els pacients o altres persones que requereixen cures o serveis, les infermeres i la pràctica, les infermeres i la professió, i les infermeres i la salut global.

La versió 2021 ha estat sotmesa a una revisió completa i profunda per part d’un Grup d’Experts, membres de la Junta i de l’equip del CIE, abans de la seva traducció a l’espanyol i al francès.[]

El document es pot consultar a https://www.icn.ch/es

No Events on The List at This Time

Menú

X