Universidades rectifica i la Infermeria serà àmbit del coneixement

La publicació del ‘Real Decreto por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad’ incorpora la Infermeria als Àmbits de Coneixement als quals es podran inscriure els títols universitaris oficials de Grau i de Màster; rectificant l’esborrany del projecte inicial que la relegava a disciplina menor.

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) celebra que la redacció final del text reculli la modificació demanada pels quatre col·legis catalans –COIB, COIGI, COILL i CODITA–, així com pel Consejo General de la Enfermería (CGE) i les societats científiques de tot l’estat.

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) ha celebrat la publicació del ‘Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad’ (BOE 233, de 29 de setembre de 2021) que, en la seva redacció final i rectificant el projecte sotmès a exposició pública el passat mes de juny, inclou la Infermeria com a Àmbit del Coneixement.

La reivindicació formulada pel CCIIC i els quatre col·legis catalans –COIB, COIGI, COILL i CODITA–, així com pel Consejo General de la Enfermería (CGE) i les societats científiques de tot l’estat, permetrà la inscripció dels títols universitaris oficials de Grau i de Màster, una de les principals preocupacions del Consell.

Cal destacar que l’esborrany previ eliminava l’ordenació actual estructurada en cinc branques (Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències socials i jurídiques i Enginyeria i Arquitectura), establint 28 àmbits de coneixement que ara, en la redacció final, ascendeix a 32.

El COILL valora molt positivament la notícia perquè “la nostra Facultat mereix la màxima consideració: reconeixement, recursos i excel·lència per a la formació de les infermeres”, ha dit la seva presidenta, Mercè Porté.

També, Estrella Martínez, degana del Consell ha celebrat la modificació perquè “si el projecte legislatiu hagués tirat endavant, les conseqüències traspassarien l’àmbit universitari i hagueren fet molt de mal, no només a la professió, també a la nostra societat”.

Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad’ (BOE 233, de 29 de setembre de 2021)

No Events on The List at This Time

Menú

X