Les Infermeres de Lleida celebren la resposta del COILL davant la COVID19

Les infermeres i infermers de Lleida van aprovar per unanimitat, ahir dijous, dia 2 de juliol I en Assemblea General Ordinària, el paper que el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) ha desenvolupat durant la crisi sanitària provocada per la COVID19. Una gestió que ha portat a les Infermeres de Lleida a liderar la recollida i subministraments d’EPIs i altres materials sanitaris a centres residencials, assistencials i hospitalaris; així com a la creació una Borsa d’Infermeres Voluntàries per reforçar el sistema de salut, en col·laboració amb l’Administració.

Durant l’assemblea –que habitualment es duia a terme el primer trimestre de l’any i que havia estat posposada amb motiu de la pandèmia–, els col·legiats i col·legiades van felicitar la gestió de l’entitat, de manera especial, en l’atenció a residències de gent gran o dependent a les que no arribava més material que el procedent de la xarxa de solidaritat que va endegar el COILL. Des dels primers dies de l’estat d’alarma, el COILL va iniciar una Campanya de Recollida d’estocs, donacions i compres pròpies per a equipar les infermeres i altres professionals amb diferent material sanitari –com són mascaretes, bates, guants, polaines, barrets, viseres facials, solucions hidroalcohòliques, etc.– en els centres hospitalaris, Àrees Bàsiques de Salut i, també, en una xarxa de més de 50 centres assistencials de tota la província on, també, s’han equipat les persones residents.

En matèria econòmica, l’assemblea va aprovar la liquidació de comptes 2019, així com el pressupost 2020 que incorpora les partides dedicades a la campanya Nursing Now®, en motiu de l’Any Internacional de la Infermera i de la Llevadora, celebració que es perllongarà fins al 2021 per acord de l’International Council of Nurses (ICN) i l’Organització Mundial de la Salut (OMS). A més, es va acordar mantenir intacta la quota col·legial i renovar els beneficis socials que gaudeixen les infermeres i infermers en situació d’atur.

La millora de la línia formativa del COILL va estar un altre dels punts de la reunió i es va explicar als assistents els avantatges col·legials d’accés gratuït a la plataforma digital SalusOne, entre ells l’extens catàleg de formació online acreditada.

Finalment, destacar l’aprovació de la Memòria Professional 2019 del COILL que espot consultar al web de l’entitat.

octubre

FORMACIÓ: CURS LA SALUT DIGITAL: L’ÚS I APLICACIÓ DE LES TIC COM A EINES DE MILLORA DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I EL BENESTAR DE LA POBLACIÓ

FORMACIÓ: CONFERÈNCIA COL·LOQUI FARMACOGENÒMICA: EL NOU PARADIGMA DE LA MEDICINA PERSONALITZADA

FORMACIÓ: ANATOMIA DE LA PELVIS. ASSISTÈNCIA A LA PROTECCIÓ I REPARACIÓ DEL PERINEU

FORMACIÓ: MÈTODE AIPAP-TERRA DE PREPARACIÓ AL PART

FORMACIÓ: CURS TÈCNIQUES BÀSIQUES DE SUTURA

novembre

FORMACIÓ: CURS LA SALUT DIGITAL: L’ÚS I APLICACIÓ DE LES TIC COM A EINES DE MILLORA DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I EL BENESTAR DE LA POBLACIÓ

FORMACIÓ: CONFERÈNCIA COL·LOQUI FARMACOGENÒMICA: EL NOU PARADIGMA DE LA MEDICINA PERSONALITZADA

FORMACIÓ: ANATOMIA DE LA PELVIS. ASSISTÈNCIA A LA PROTECCIÓ I REPARACIÓ DEL PERINEU

FORMACIÓ: MÈTODE AIPAP-TERRA DE PREPARACIÓ AL PART

FORMACIÓ: CURS TÈCNIQUES BÀSIQUES DE SUTURA

desembre

FORMACIÓ: CURS LA SALUT DIGITAL: L’ÚS I APLICACIÓ DE LES TIC COM A EINES DE MILLORA DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I EL BENESTAR DE LA POBLACIÓ

FORMACIÓ: CONFERÈNCIA COL·LOQUI FARMACOGENÒMICA: EL NOU PARADIGMA DE LA MEDICINA PERSONALITZADA

FORMACIÓ: ANATOMIA DE LA PELVIS. ASSISTÈNCIA A LA PROTECCIÓ I REPARACIÓ DEL PERINEU

FORMACIÓ: MÈTODE AIPAP-TERRA DE PREPARACIÓ AL PART

FORMACIÓ: CURS TÈCNIQUES BÀSIQUES DE SUTURA

Menú

X