FAQS PRESCRIPCIÓ INFERMERA

ANTECEDENTS

Des de quan podem prescriure les infermeres?

Les infermeres heu prescrit consells de salut, productes i medicaments dins les vostres competències des de sempre, però  hi havia els impediments legals que no us permetien prescriure els medicaments i els productes  directament i fer l’acció d’emetre la recepta. Des de l’aprovació del   Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre , es defineixen els requisits per poder indicar medicaments i productes amb seguretat jurídica . Des del Consell de Col·legis infermeres i Infermeres  de Catalunya (CCIIC), sempre han defensat que una infermera quan es gradua, ja esta capacitada per poder prescriure dins les seves competències, tot i així, el decret citat, marca els requisits per poder integrar les vostres prescripcions a la pràctica diària. Per tant, en qualsevol àmbit que exerceixi una infermera pot prescriure. (Atenció primària, hospital, sociosanitari, escola…), en entitats de titularitat pública, titularitat privada i exercici lliure.

Podeu prescriure en tots els àmbits on ateneu a persones des les consultes de l’atenció primària, de  l’àmbit hospitalari, per exemple  en les consultes infermeres que ateneu persones amb ostomies,  amb ferides i nafres ,com  també en el moment de l’alta hospitalària prescrivint consells de salut, medicaments o productes que deriven  de la intervenció infermera  (medicaments i apòsits i  materials  per ferides,  per la incontinència, de protecció de nafres,  etc.).

Què passa amb el curs d’acreditació per a la prescripció infermera que vaig fer al COILL fa uns anys?

En el llarg procés de negociació que ha precedit la publicació del Reial Decret de Prescripció Infermera, el Consejo General de Enfermería de España va entendre que s’havia de fer una formació addicional per poder prescriure i per això va posar en marxa una sèrie de cursos. Des del COILL es va voler respondre a aquelles infermeres de Lleida que van voler avançar-se a aquesta possible obligatorietat informant-les sempre, que en la mesura que el marc legal no estava encara definit no es podia saber del cert si seria obligatori i/o necessària aquesta formació. Es van posar a l’abast de les infermeres interessades totes les eines i informació disponibles per a que aquestes prenguessin una decisió informada.

Amb el nou marc legal, aquesta formació no suposa cap mèrit ni compta per al procediment actual d’acreditació.

ACREDITACIÓ

Haig de demanar jo la sol·licitud per obtenir l’acreditació?

S’han habilitat dos procediments per a l’acreditació, un d’extraordinari que afecta a les infermeres/s del SISCAT i un d’ordinari, per a la resta de professionals. Si tens dubtes sobre si el teu centre de treball és del SISCAT, pots consultar-ho en aquest cercador: https://catsalut.gencat.cat/ca/centres-sanitaris/

Si en el moment d’entrada en vigor del Decret, portes 1 any o més prestant serveis en els centres SISCAT, no has de fer la sol·licitud perquè és el teu centre qui comunicarà les dades al Departament de Salut, amb la teva conformitat prèvia. Per a que el teu centre envií aquestes dades a Salut, el departament de Recursos Humans del teu centre de treball t’ha de demanar primer el teu consentiment. Els centres del SISCAT iniciaran el procés per a les infermeres i infermers que compleixin els requisits i que hagin manifestat la voluntat de sol·licitar l’acreditació pels mitjans que el propi centre determini.

En el cas dels professionals del SISCAT es tracta d’un procediment extraordinari que durarà 4 mesos des de l’entrada en vigor del decret. En aquest període, el departament de RRHH de cada centre enviarà al Departament de Salut la informació sobre les infermeres i infermers que compleixen els requisits per a l’acreditació.

Un cop el teu centre hagi enviat aquesta informació, el Departament de Salut t’enviarà al teu correu la informació sobre l’estat de la teva acreditació.

Si acompleixes l’any de feina un cop tancat aquest procediment extraordinari, la sol·licitud l’hauràs de fer tu a través del procés ordinari a http://canalempresa.gencat.cat o a http://seu.gencat.cat.

Si fa menys d’un any que treballes al SISCAT, el convenient és esperar a complir l’any per poder fer la sol·licitud. En cas que no vulguis fer-ho o, per les teves responsabilitats, et sigui imprescindible poder prescriure, pots fer el curs d’adaptació gratuït. Un cop el superis, el COILL ho comunicarà al Departament de Salut i aquest iniciarà el procediment.

Si treballes per a compte aliè (fora del SISCAT) o per compte propi, has de fer tu la sol·licitud via telemàtica a les webs: http://canalempresa.gencat.cat o a http://seu.gencat.cat. Aquest procediment requereix que disposis de signatura electrònica.

Per saber quins certificats digitals pots fer servir en el procediment administratiu, consulta la informació de la Generalitat de Catalunya.

Com puc aconseguir la signatura electrònica?

Per saber quins certificats digitals pots fer servir en el procediment administratiu, consulta la informació de la Generalitat de Catalunya.

En tinc prou amb el títol de grau o diplomatura per acreditar-me? No. Per acreditar-te en l’àmbit de les cures generals, a més a més del Títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari, o equivalent, has d’acreditar una experiència professional mínima d’un any.

En el cas de l’àmbit de cures especialistes, has d’acreditar l’any d’experiència en un o més llocs de treball en el que l’empresa tingui reconegut el requisit de l’especialitat en el contracte o en la descripció del teu lloc de treball.

En cas que encara no hagis acumulat 1 any d’experiència, el convenient és esperar a complir l’any per poder fer la sol·licitud sense més requeriments. Però en cas que no vulguis fer-ho o, si per les teves responsabilitats, t’és imprescindible poder prescriure d’immediat, pots fer el curs d’adaptació gratuït per a cures generals.

Si encara no tens l’any d’experiència, el convenient és esperar a complir l’any per poder fer la sol·licitud. Però en cas que no vulguis fer-ho o. si per les teves responsabilitats, t’és imprescindible poder prescriure de immediat, pots fer el curs d’adaptació gratuït.

El meu títol és d’ATS, puc acreditar-me?

Sí, la llei preveu l’acreditació dels antics titulats com a Ajudant Tècnic Sanitari.

Què passa si no tinc un any d’experiència laboral?

En aquest cas, el més convenient és esperar a complir l’any per poder fer la sol·licitud sense més requeriments. En cas que no vulguis fer-ho o, per les teves responsabilitats, et sigui imprescindible poder prescriure, pots fer el curs d’adaptació online gratuït.

Per acreditar-me haig d’estar col·legiat/da?

No, pots acreditar-te sense estar col·legiada però recorda que per poder prescriure, sí que has d’estar col·legiat/da.

Haig d’estar col·legiat/da per a fer el curs online?

No cal estar col·legiada per la sol·licitud al tràmit de l’acreditació amb la modalitat curs d’adaptació.

He superat el curs d’adaptació, haig de fer jo la sol·licitud per a l’acreditació?

Un cop superat el curs, has de donar el teu consentiment al COILL a fi que aquest notifiqui al Departament de Salut que has superat el curs i que desitges demanar l’acreditació.

Haig d’acreditar tota la meva experiència laboral?

No, només cal que presentis la certificació acreditativa del període d’experiència professional adquirida en el període de més d’un any que et cal per poder acreditar-te.

Si no he treballat un any seguit en un únic centre, puc sumar l’experiència en d’altres centres?

Sí, el que compta és 1 any d’experiència mínim acumulada que pot ser en un únic centre o en diferents centres. En aquest cas, has de presentar la certificació acreditativa de l’experiència en els diferents centres i que en total ha de sumar 1 any.

Si el meu contracte ha estat eventual es considera igual pel que fa a l’experiència?

Sí, el que compta és el temps d’experiència acumulada acreditada en cada empresa (mínim 1 any), no el número d’hores que s’han fet ni el tipus de contracte que es té.

Per acreditar-me en l’àmbit de cures especialistes en tinc prou amb la titulació especialista?

En el cas de l’àmbit de cures especialistes, has d’acreditar l’any d’experiència en un o més llocs de treball en el que l’empresa tingui reconegut el requisit de l’especialitat en el contracte o en la descripció del teu lloc de treball.

Si he exercit com a especialista abans d’obtenir la titulació oficial, puc acreditar aquesta experiència?

No, l’experiència com a infermera especialista es pot acreditar amb posterioritat a l’obtenció de la titulació.

Si m’he acreditat en l’àmbit especialista, també haig d’acreditar-me en l’àmbit de cures generals?

No, l’acreditació en l’àmbit especialista ja inclou l’àmbit de cures generals.

Si el catàleg de medicaments i productes no subjectes a prescripció mèdica no inclou encara cap dels que es fan servir a l’especialitat, per què m’hauria d’acreditar en l’àmbit especialista?

És important demanar l’acreditació en l’àmbit especialista si acompleixes el requisits perquè el desplegament de la llei que regula la prescripció infermera està en marxa. Existeix el compromís del Ministeri de Sanitat d’elaborar en dos anys com a màxim, els protocols i guies de pràctica clínica que han de permetre que les infermeres puguin treballar amb la dispensació de medicaments i productes de prescripció mèdica sota aquests protocols. Quan això passi, no et caldrà fer cap altra procés ja que estaràs acreditada.
D’altra banda, cal tenir en compte que el catàleg actual de medicaments i productes no subjectes a prescripció mèdica es va actualitzant i podria afegir-s’hi medicaments que corresponen a l’àmbit especialista.

Puc prescriure medicaments que requereixin recepta mèdica obligatòria?

De moment en l’entorn SISCAT (emissió de recepta electrònica) encara no. S’està adaptant el Sistema Integrat de Recepta Electrònica (SIRE) per fer possible aquesta prescripció de medicament subjectes a prescripció mèdica.

PERÒ, CAL SABER QUE:

La indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments d’ús humà subjectes a prescripció mèdica per part de les infermeres i infermers es realitzarà d’acord amb el que indiquin els protocols i guies de pràctica clínica i assistencial, on es conté l’adequat procedir en el procés assistencial.

  • Aquests protocols i guies de pràctica clínica i assistencial  els han d’elaborar centralitzadament la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud i validar la persona titular de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
  • És d’assenyalar que la disposició addicional segona del Reial-Decret 1302/2018 estableix un termini màxim de dos anys a partir de la entrada en vigor del Reial Decret (novembre de 2018)  per a la seva aprovació i validació. Actualment esta publicada la “Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os de: Heridas”.
  • En els centres privats dependrà de cada entitat com desplegar la indicació de medicaments subjectes a prescripció mèdica a mesura que es vagin aprovant i publicant les diferents guies.

Segueixen en vigor els protocols i guies clíniques que fins ara permetien a les infermeres actuar sense una prescripció mèdica individualitzada a la història clínica de l’usuari?

Seguiran en vigor sempre que compleixin les característiques, que definim en la pregunta anterior.

  • Recordem que només es podran indicar aquells medicaments que constin en els protocols i guies de pràctica clínica i assistencial elaborats per la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud i que estiguin validats per la persona titular de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

En exercici de la prescripció infermera estic cobert per la pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil professional?

Sí, totes les infermeres i infermers col·legiats a Lleida i acreditats estan coberts. La pòlissa de la companyia AMA cobreix l’exercici de la professió i especialitat infermera per a la que s’estigui habilitat o compti amb la titulació reconeguda per les autoritats espanyoles, segons la normativa vigent. La prescripció infermera queda coberta per la pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil professional, doncs esta reconeguda i regulada a l’Ordenament Jurídic (normativa vigent) per mitja del Reial Decret 1302/2018 de 22 d’octubre pel qual es modifica el Reial Decret pel qual es regula la indicació ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part de les infermeres, així com el Decret 180/2019, de 27 d’agost, pel qual es regula el procediment d’acreditació de les infermeres i infermers per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de medicaments i productes sanitaris d’ús humà.

Treballo pel meu compte, em puc acreditar?

Sí, els requisits son els mateixos. Has de disposar del Títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari, o equivalent, del títol d’infermer/a especialista en cas que et vulguis acreditar en l’àmbit de cures especialitzades i presentar certificat de vida laboral acreditatiu del període d’experiència professional mínima d’un any.

Podem prescriure productes i medicaments si treballem en una entitat privada?

Si, la prescripció infermera es una competència pròpia de la infermera (prescripció de consells de salut, productes i medicaments). Amb l’acreditació podeu prescriure productes i medicaments des de qualsevol àmbit que estigueu exercint, tant sigui una entitat pública o privada o exercici lliure. Dependrà de cada entitat privada com vol realitzar el procediment per emetre la recepta, sigui manual o electrònica.

En una 1a fase podeu indicar productes i medicaments no subjectes a prescripció  mèdica (SPM). En una 2a fase podreu prescriure medicaments si SPM, seguint les guies clíniques /protocols aprovades pel Ministerio de Sanidad, però cal tenir en compte que aquesta indicació es contempla en determinades situacions i de forma protocol·litzada, ja sigui per iniciar el seu ús, modificar la pauta, prorrogar o suspendre el tractament, en un treball col·laboratiu i / o complementari amb la finalitat de proporcionar una resposta adequada i eficient a les necessitats de les persones ateses.

Haig de presentar jo la documentació?

Si ets infermer/a del SISCAT no has de presentar cap documentació ja que la sol·licitud la tramitarà el teu centre durant el procés extraordinari que durarà quatre mesos a partir de la publicació del decret.

Els centres del SISCAT iniciaran el procés per a les infermeres i infermers que compleixin els requisits i que hagin manifestat la voluntat de sol·licitar l’acreditació pels mitjans que el propi centre determini.

Si tens dubtes sobre si el teu centre de treball és del SISCAT, pots consultar-ho en aquest cercador: https://catsalut.gencat.cat/ca/centres-sanitaris/

En cas que en el període dels 4 mesos del procés extraordinari encara no tinguis l’any d’experiència, el recomanable és esperar a complir l’any i aleshores fer la sol·licitud pel procés ordinari a http://canalempresa.gencat.cat o a http://seu.gencat.cat.

En aquest cas, ets tu qui haurà de fer la sol·licitud. Però en cas que no vulguis esperar-te o, per les teves responsabilitats, et sigui imprescindible poder prescriure, pots fer el curs d’adaptació gratuït online.

Si treballes en un centre de salut fora del SISCAT o per compte propi, la sol·licitud l’has de fer tu. En el moment de fer-la, se’t demanaran les dades identificatives i les dades relatives a la teva titulació i que es verificarà mitjançant els sistemes d’interoperabilitat administrativa. És a dir, que no has d’adjuntar còpia del teu títol, sinó indicar el tipus de titulació, el nom de la universitat o centre i el número de registre nacional de títols que podràs trobar a l’anvers del teu títol original.

En les dues situacions, hauràs d’adjuntar el certificat d’empresa que acrediti l’experiència mínima d’un any o, en el cas de treball per compte propi, presentar l’informe de vida laboral.

El certificat d’empresa és un formulari normalitzat i el podeu trobar disponible a l’apartat documentació relacionada, model “CERTIFICAT D’ACREDITACIÓ D’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL MÍNIMA D’UN ANY”: https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Acreditacio-dinfermeres-i-infermers-per-a-lexercici-de-la-indicacio-us-i-autoritzacio-de-la-dispensacio-de-medicaments-i-productes-sanitaris-dus-huma?category=70961641-b2c0-11e9-8dc5-005056924a59

Pel que fa a la modalitat en règim d’autònoms cal adjuntar un original digital de la vida laboral. En el document ha de constar-hi que estàs donada d’alta, o ho has estat, en el règim d’autònoms

Puc fer la sol·licitud per a l’acreditació en alguna oficina de manera presencial?

No, les sol·licituds i totes les comunicacions es faran mitjançant canals telemàtics. La Llei 39/2015 del procediment administratiu comú, estableix a l’article 14 l’obligació a relacionar-se a través de mitjans electrònics a qui exerceixen activitat professional d’obligada col·legiació.

Treballo tant en l’àmbit públic com privat, em serveix la mateixa acreditació?

Sí, l’acreditació és vàlida per a ambdós àmbits de treball.

Quan tarda el procediment d’acreditació?

Les resolucions es posaran a disposició de la Seu electrònica de les infermeres en el termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud o la comunicació de dades per part del centre SISCAT. Transcorregut aquest termini sense que l’Administració de pronunciï, es considera acceptada la sol·licitud presentada tal i com regula la llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú.

Fins quan puc fer la sol·licitud?

El procés ordinari per a demanar l’acreditació és sine die, és a dir que es poden presentar amb caràcter indefinit.

Com sabré que estic acreditat/da i què rebré?

Podràs consultar l’estat del teu procediment a través de la seu electrònica: L’estat de les meves gestions. Podràs accedir-hi mitjançant l’enllaç que rebràs al teu correu electrònic amb un certificat, amb idcatmobil o a través de l’identificador que rebràs per email.
En aquest espai podràs consultar l’estat de la teva sol·licitud i, un cop resolta, descarregar el document d’acreditació i el teu CODI D’ACREDITACIÓ, que especifica l’àmbit: cures generals i/o cures especialitzades.

PRESCRIPCIÓ

Ja estic acreditada, ja puc emetre ordres de dispensació?

Les infermeres i infermers que presten servei al SISCAT podran emetre les ordres de dispensació en format electrònic. A tal efecte, les infermeres acreditades disposaran de la seva pròpia signatura electrònica en la que s’inclourà les dades d’identificació i l’àmbit (cures generals o especialitzades) pel qual estan acreditades.
La resta d’infermeres i infermers que treballin per compte aliè o per compte propi podran emetre les ordres de dispensació tal i com estigui establert en els seus propis centres de treball i que està establert en el Real Decreto 1718/2010, de 17 de desembre, sobre recepta mèdica i ordres de dispensació.

Quins son els medicaments i productes sanitaris no subjectes a prescripció mèdica que podré dispensar?

Podràs prescriure 4.711 productes sanitaris finançats, 60 medicaments finançats i 1.172 medicaments no finançats.

Entre els productes sanitaris s’hi troben material de cures, apòsits, pegats antitabaquisme, cànules, bosses d’ostomia, protectors musculars o bolquers per adults, entre d’altres.

Entre els medicaments, s’hi troben analgèsics, espasmolítics, llàgrimes artificials, antisèptics i desinfectants, antiàcids, antidiarreics o laxants entre d’altres.

Qui assumeix el cost de la targeta digital en les empreses que formen part del SISCAT?

El cost d’emissió i manteniment de la targeta digital és a càrrec del proveïdor sol·licitant, és a dir, l’entitat on la infermera exerceix. El Col·legi corresponent assumeix el cost del suport (targeta) on s’insereix el certificat digital.

L’acreditació té caducitat?

L’acreditació no té data de caducitat. La durada de 2 anys que s’indica a la carpeta electrònica de la infermera és el termini per poder accedir a l’esmentada carpeta i per descarregar-se la documentació i la resolució. Es pot descarregar tantes vegades com consideris al llarg d’aquest període.

Té caducitat la targeta digital emesa pels col·legis?

Sí, la seva vigència té una duració de 3 anys.

Entre 1 i 3 mesos abans de la data de caducitat, rebràs una correu electrònic notificant la data de caducitat i aquest mateix correu et permetrà fer la renovació online.

Si canvio d’ empresa i vaig a exercir en una altra entitat que també forma part del SISCAT, em serveix la mateixa targeta digital per emetre receptes electròniques?

No, l’entitat amb la qual treballaves ha de notificar al col·legi corresponent que estàs donada de baixa en aquesta empresa i el col·legi revocarà la targeta digital que ells t’havien sol·licitat. La nova entitat amb la qual inicies la teva relació laboral, serà la que haurà de sol·licitar la nova targeta digital al teu col·legi.

La targeta digital que permet fer receptes electròniques dins de l ’entorn SISCAT, emès pels col·legis d’infermeres i infermeres de Catalunya, son vàlids per la resta de l’estat espanyol?

No, només es vàlida a Catalunya, ja que esta vinculada al Sistema Integrat de Recepta Electrònica (SIRE).

Si marxo a treballar a una altra Comunitat Autònoma m’hauré de tornar a acreditar allà on vagi?

No, l’acreditació és vàlida per a tot el territori espanyol.

Quan es preveu que les infermeres que treballin en entitats del SISCAT puguin disposar de la targeta digital per emetre recepta electrònica?

Els col·legis ja estan preparats per emetre les targetes digitals. Es cada entitat, un cop ha signat el conveni amb el col·legi corresponent, que planifica com fer aquest desplegament.

Tenir l’acreditació és un mèrit?

L’acreditació no suposa, per ella mateixa, una modificació del lloc de treball, sense perjudici que pugui ser valorada com a mèrit.

Per qualsevol consulta sobre la Prescripció Infermera, us podeu adreçar al COILL, mitjançant correu electrònic coill@coill.org

No Events on The List at This Time

Menú

X